Хэрэглэгчийн нэр

Хэрэглэгчийн нэрийг бүртгүүлж дуусаад нэвтрэн ороход ашиглана. Хэрэглэгчийн нэр нь хүн бүрийнх өөр бөгөөд хэрвээ таны хүссэн нэр байхгүй бол өөр нэр сонгоорой.