avatar

АНГЛИ ХЭЛНИЙ АВИА, ҮСГИЙН ТУХАЙ

2012-05-05, 20:09

АНГЛИ ХЭЛНИЙ АВИА, ҮСГИЙН ТУХАЙ

 

        Англи хэлэнд цагаан толгой 26 үсгээр, 44 авиа 20 эгшиг авиа, 24 гийгүүлэгч авиа байдаг. Гийгүүлэгч авиануудыг дуутай ба дуугүй гэж ангилж үздэг. Дуутай гийгүүлэгчийг үгийн эцэст орсон тохиолдолд дуугүй болгож сул дуудаж болохгүй. Англи үгс нь бичсэнээсээ өөр дуудагддагаараа монгол хэлнээс өвөрмөц байдаг. Англи хэлний үгсийг зөв дуудаж сурахын тулд үсэг, авиа тэдний нийлэмжийг унших дүрэм,тэдгээрийг дуудахад оролцох өгүүлэх эрхтний ажиллагаа болон галигийг зөв эзэмших хэрэгтэй.

 

 

Англи хэлний дуудлагийн тэмдэг

 

Үсэг

Галиг...

avatar

Numbers

2011-11-10, 21:25

Numbers

Numbers

Cardinal numbers

Ordinal numbers

1

One

1st   first

2

Two

2nd  Second

3

Three

3rd  Third

4

Four

4th   Fourth

5

Five

5th   Fifth

6

Six

6th  Sixth

7

Seven

7th  Seventh

8

Eight

8th  Eighth

9

Nine

9th  Ninth

10

Ten

10th  Tenth

11

Eleven

11th  Eleventh

12

Twelve

12th  Twelfth

13

Thirteen

13th  Thirteenth

14

Fourteen

14th  Fourteenth

15

Fifteen

15th  Fifteenth

16

Sixteen

16th  Sixteenth

17

Seventeen

17th...

avatar

Амжилт ажиллаад бай

2011-10-21, 20:57